SỞ GDĐT TỔ CHỨC TẬP HUẤN THIẾT LẬP VÀ QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC CHO CBQL VÀ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 17/7/2019, tại Trung tâm GDTX-Ngoại ngữ, Tin học tỉnh, Sở GDĐT đã khai mạc Hội nghị tập huấn Thiết lập và Quản lý Thư viện trường tiểu học. Tham dự, chỉ đạo tập huấn có đồng chí Đỗ Thị Việt Hà, Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo, chuyên viên phòng GDĐT các huyện, thị xã, CBQL và cán bộ thư viện tham gia tập huấn. 

Đồng chí Đỗ Thị Việt Hà, PGĐ Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Với mục tiêu hỗ trợ cho học sinh tiểu học trở thành những người đọc độc lập, Room To Read thiết lập thư viện với mô hình thư viện thân thiện tại các trường tiểu học ở 16 tỉnh thành trên cả nước. Tại tỉnh Đắk Nông, có 18 trường tiểu học thuộc huyện Đắk R’lấp, Đắk Mil, Krông Nô và thị xã Gia Nghĩa tham gia.

Đợt tập huấn diễn ra 04 ngày, từ ngày 17/7/2019 đến ngày 20/7/2019, nhằm nâng cao nhận thức, năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, nhân viên thư viện trường tiểu học về Thiết lập và Quản lý Thư viện trường tiểu học. Thông qua đó, giúp các trường có thể thiết lập và quản lý thư viện theo đúng yêu cầu kỹ thuật của Room to Read , nhằm đảm bảo tất cả các thư viện được triển khai thống nhất và hiệu quả theo mô hình thư viện thân thiện của Room to Read và phát triển thói quen đọc sách cho học sinh.

Tin, ảnh: Phòng GDTH-MN