Tóm lược quá trình hình thành và phát triển cơ quan

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông được thành lập tại Quyết định số: 11/2004/QĐ-UB ngày 01/01/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông. Đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thiện bộ máy quản lý; tổ chức bộ máy của Sở hiện nay có 6 phòng và 34 đơn vị trực thuộc; quản lý chuyên môn 8 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, dù điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông luôn giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, hoàn thành tốt và kịp thời các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Tỉnh ủy, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao; đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà; từng bước phấn đấu khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong công tác tham mưu những chủ trương, giải pháp xây dựng ngành giáo dục tại địa phương đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, tập thể Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông được các cấp, các ngành biểu dương khen thưởng:

– Năm 2009: UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Năm 2010: Bộ GDĐT tặng Cờ thi đua về thành tích hoàn thành phổ cập giáo dục THCS trước thời hạn.

– Năm 2014: Bộ GDĐT tặng Cờ thi đua xuất sắc Khối thi đua vùng 4.

– Năm 2014:Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

– Năm 2017, Bộ GDĐT tặng Cờ thi đua tiêu biểu xuất sắc về “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”.

Cùng với thành tích của tập thể, nhiều cán bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo được ghi nhận thành tích và tặng thưởng nhiều Bằng khen, danh hiệu cao quý như: Nhà giáo ưu tú, Huân chương Lao động Hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Tiếp nối những thành quả đã đạt được, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nỗ lực, phấn đấu triển khai và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.