Giới thiệu tổng quan về Ban Giám đốc

 

Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn Ban Giám đốc Giám đốc 0501.3546094 toannv.sgddt@daknong.gov.vn Quá trình công tác: Từ 1985-1994: Giáo viên trường DTNT N'Trang Lơng-Đắk Lăk; Từ 1994-1996: Công tác tại trườn cấp 2-3 Cư Jút (nay là trường THPT Phan Chu Trinh), Cư Jút; Từ 1996-1998: Phó hiệu trưởng, Quyền hiệu trưởng trường cấp 2-3 Cư Jút; Từ 1998-2003: Hiệu trưởng trường cấp 2-3 Cư Jút; Từ 2004-2010: Trưởng phòng TCCB Sở GDĐT Đắk Nông; Từ 2010-2016: Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Từ 2016 đến nay: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thạc sỹ Quản lý Giáo dục, Nhà Giáo Ưu tú. Phụ trách Phòng TCCB-Tài chính, GD Tiểu học-Mầm non. Địa bàn thị xã Gia Nghĩa và huyện Cư Jút
Phan Thanh Hải
Phan Thanh Hải Ban Giám đốc Phó Giám đốc 0501.3546094 haipt.sgddt@daknong.gov.vn Từ 1999-2004: giáo viên trường THPT Phạm Văn Đồng; Từ 2004-2009: Phó hiệu trưởng và Quyền Hiệu trưởng trường THPT Trường Chinh; Từ 2009-2016: Hiệu trưởng trường THPT Trường Chinh; Từ 2016 đến nay là PHó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Toán học. Được UBND tỉnh trao tặng danh hiệu CSTĐ tỉnh, Bằng khen của UBND tỉnh và của Bọ GDĐT Phụ trách phòng Giáo dục trung học -Quản lý chất lượng, Thanh tra Sở. Phụ trách các huyện Đắk Rlấp, Tuy Đức, Đắk Song
Trần Sĩ Thành
Trần Sĩ Thành Ban Giám đốc Phó Giám đốc 0501.3546094 thanhts.sgddt@daknong.gov.vn Từ 2001-2006: giáo viên trường THPT Krông Nô; Từ 2006-2002: Phó hiệu trưởng trường THPT Krông Nô; Từ 2012-2016: Hiệu trưởng trường THPT Krông Nô; Từ 2016 đến nay là Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trong quá trình công tác đã 3 lần là CSTĐ tỉnh, được tặng thưởng nhiều Bằng khen của UBND tỉnh và của Bộ GDĐT; Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Phụ trách Phòng GDTX-CTTT, Văn phòng. Phụ trách địa bàn huyện Krông Nô, Đắk Glong, Đắk Mil.