QĐ khen thưởng 2021-2022

QĐ khen thưởng 2021-2022

Lượt xem:

[...]
QĐ khen thưởng 2021-2021

QĐ khen thưởng 2021-2021

Lượt xem:

[...]
QĐ công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2020 ngành giáo dục

QĐ công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2020 ngành giáo dục

Lượt xem:

[...]
Quyết định về việc khen thưởng thành tích năm học 2017-2018

Quyết định về việc khen thưởng thành tích năm học 2017-2018

Lượt xem:

[...]
QĐ 354 CỦA UBND TỈNH VỀ HƯỚNG DẪN LẠI KHỐI THI ĐUA NĂM 2018

QĐ 354 CỦA UBND TỈNH VỀ HƯỚNG DẪN LẠI KHỐI THI ĐUA NĂM 2018

Lượt xem:

[...]
QĐ CÔNG NHÂN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP CƠ SỞ 2018

QĐ CÔNG NHÂN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP CƠ SỞ 2018

Lượt xem:

[...]
nghị định 145/2013 về tổ chức trao, nhân các danh hiệu …

nghị định 145/2013 về tổ chức trao, nhân các danh hiệu …

Lượt xem:

[...]
Đắk Nông hướng dẫn xét khen thưởng năm học 2017-2018

Đắk Nông hướng dẫn xét khen thưởng năm học 2017-2018

Lượt xem:

Sở GD&ĐT Đắk Nông hướng dẫn phong trào thi đua ‘Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học’ và xét khen thưởng năm học 2017-2018 khối các Sở GD&ĐT. Ảnh minh họa Trong đó nêu rõ: Tổ chức thực hiện hiệu quả các tiêu chí của 13 lĩnh vực công tác năm học 2017-2018. Cụ thể: Giáo dục mầm non: 8 tiêu chí; giáo dục tiểu học 7 tiêu [...]
KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

[...]
HƯỜNG DẪN NĂM HỌC 2017-2018

HƯỜNG DẪN NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

[...]
HƯỚNG DẪN KHỐI THI ĐUA NĂM HỌC 2017-2018

HƯỚNG DẪN KHỐI THI ĐUA NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

[...]
QUYẾT ĐỊNH TẶNG CỜ CỦA CHÍNH PHỦ

QUYẾT ĐỊNH TẶNG CỜ CỦA CHÍNH PHỦ

Lượt xem:

[...]
QUYẾT ĐỊNH TẶNG KỈ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”

QUYẾT ĐỊNH TẶNG KỈ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 212 »