Vui lòng liên hệ theo thông tin:

Sở Giáo Dục và Đào Tạo Đắk Nông

  • Điện thoại: 02613.544822 - 02613.546094 - Fax: 02613.543152
  • Email: vanphong.sodaknong@moet.edu.vn
  • Trụ sở: Đường Lương Thế Vinh, phường Nghĩa Đức, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông