TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ 1, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 (14 giờ thứ 5, ngày 17/02/2022)

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ 1, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 (14 giờ thứ 5, ngày 17/02/2022)

Lượt xem:

Tài liệu Hội nghị Sở kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2021-2022 tổ chức lúc 14h00, ngày 17/02/2022 bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết xem tại file đính kèm: Tài liệu HN [...]
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020-2021 (Thứ 4, ngày 29/9/2021)

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020-2021 (Thứ 4, ngày 29/9/2021)

Lượt xem:

Các đơn vị tải tài liệu tại đây: TÀI LIỆU HN TỔNG KẾT [...]
Tài liệu Hội nghị sơ kết học kỳ I, năm học 2020-2021 (Thứ 3 ngày 02/02/2021)

Tài liệu Hội nghị sơ kết học kỳ I, năm học 2020-2021 (Thứ 3 ngày 02/02/2021)

Lượt xem:

Tải tài liệu tại đây: Tai lieu HN [...]
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019-2020 (08 giờ, ngày 13/11/2020).

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019-2020 (08 giờ, ngày 13/11/2020).

Lượt xem:

Tải tài liệu tại đây: Tài liệu Hội nghị   [...]
Tài liệu Hội nghị sơ kết học kỳ 1, năm học 2019-2020

Tài liệu Hội nghị sơ kết học kỳ 1, năm học 2019-2020

Lượt xem:

Sở GDĐT đăng tải tài liệu Hội nghị sơ kết học kỳ I, năm học 2019-2020 (tổ chức vào lúc 14h00 ngày 06/2/2020) Tải tài liệu tại đây: Tài liệu HN [...]
Tài liệu Hội nghị sơ kết học kỳ 1, năm học 2018-2019

Tài liệu Hội nghị sơ kết học kỳ 1, năm học 2018-2019

Lượt xem:

Download tại đây: Tài liệu HN sơ kết HK 1 [...]