Giới thiệu chung

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG

Quá trình hình thành và phát triển của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục; quản lý 8 phòng giáo dục và Đào tạo, 7 trường dân tộc nội trú, trong đó 6 trường phổ thông dân tộc nội trú huyện, 1 trường THPT dân tộc nội trú tỉnh (Trường THPT DTNT N’Trang Lơng), 7 trung tâm giáo dục thường xuyên; trong đó 6 Trung tâm GDTX huyện và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, 1 Trung tâm giáo dục học sinh dân tộc, 1 Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và 28 trường trung học phổ thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông được thành lập tại Quyết định số: 02/QĐ-UBND ngày 01/01/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông. Những ngày đầu thành lập tỉnh, trong điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác, biên chế của Sở chỉ có 17 đồng chí, Chi bộ cơ sở Sở Giáo dục và Đào tạo có 13 đảng viên. Tuy nhiên, với quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thành tốt mạng lưới trường lớp học trên địa bàn tỉnh; tham mưu tuyển dụng giáo viên đảm bảo cho các cơ sở giáo dục.

Sau 10 năm thành lập và phát triển, đến nay Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thiện bộ máy quản lý; tổ chức bộ máy của Sở hiện nay có 09 phòng và 39 đơn vị trực thuộc Sở. Đảng bộ Sở  Giáo dục và Đào tạo có 74 đảng viên sinh hoạt tại 09 chi bộ trực thuộc…Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, dù điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông luôn giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, hoàn thành tốt và kịp thời các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Tỉnh ủy, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao; đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà; từng bước phấn đấu khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong công tác tham mưu những chủ trương, giải pháp xây dựng ngành giáo dục tại địa phương đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, tập thể Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông được các cấp, các ngành biểu dương khen thưởng:

– Năm 2009 được UBND tỉnh tặng thưởng Cờ thi đua Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Năm 2010 được Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua về thành tích hoàn thành phổ cập giáo dục THCS trước thời hạn.

– Năm 2014: được Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua xuất sắc khối thi đua vùng 4 gồm các tỉnh nam trung bộ và tây nguyên.

– Năm 2014 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

Và nhiều Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh…

Cùng với thành tích của tập thể, nhiều cán bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo được ghi nhận thành tích và tặng thưởng nhiều Bằng khen, danh hiệu cao quý như: Nhà giáo ưu tú, Huân chương Lao động Hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh..vv…

Tiếp nối những thành quả đã đạt được, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nỗ lực, phấn đấu triển khai và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 GIÁM ĐỐC