tuyên truyền Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ, Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 29/12/2022 của Tỉnh ủy Đắk Nông về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

tuyên truyền Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ, Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 29/12/2022 của Tỉnh ủy Đắk Nông về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Lượt xem:

HƯỚNG DẪN V/v tuyên truyền Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ, Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 29/12/2022 của Tỉnh ủy Đắk Nông về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn [...]
TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA TRUNG TƯỚNG ĐỒNG SỸ NGUYÊN

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA TRUNG TƯỚNG ĐỒNG SỸ NGUYÊN

Lượt xem:

I. KHÁI LƯỢC TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA TRUNG TƯỚNG ĐỒNG SỸ NGUYÊN Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên tên khai sinh là Nguyễn Hữu Vũ, bí danh Nguyễn Văn Đồng, sinh ngày 01/3/1923 tại xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch (nay là thị xã Ba Đồn), tỉnh Quảng Bình. Từ năm 1938 đến năm 1940, Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng trong [...]
Tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Lượt xem:

– Tiếp tục tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống [...]
tuyên truyền lấy ý kiến góp ý nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

tuyên truyền lấy ý kiến góp ý nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Lượt xem:

Triển khai Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 09/01/2023 của UBND tỉnh về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Công văn số 25/TTCS-TTTH ngày 11/01/2023 của Cục Thông tin Cơ sở, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị  tuyên truyền một số nội dung sau: Nội dung tuyên truyền a) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến [...]
“Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”

“Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”

Lượt xem:

Nhằm giúp cộng đồng người dùng nhận biết, ứng xử phù hợp và góp phần chung tay loại trừ tin giả, tin sai sự thật trên mạng, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai một số nội dung sau: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung cuốn “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên [...]
Giới thiệuTriển lãm trực tuyến“Trường Sa xanh”để phục vụ công tác thông tin đối ngoại về biển, đảo Việt Nam

Giới thiệuTriển lãm trực tuyến“Trường Sa xanh”để phục vụ công tác thông tin đối ngoại về biển, đảo Việt Nam

Lượt xem:

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Triển lãm trực tuyến “Trường Sa xanh” trên nền tảng Cổng Thông tin đối ngoại vietnam.vn, với tên miền: Truongsaxanh.vietnam.vn. Đây là một sản phẩm truyền thông đa phương tiện, tích hợp các nguồn tư liệu phong phú, sinh động về biển, đảo Việt Nam, với hơn 200 bức ảnh, 23 video clip. [...]
Tuyên truyền thử nghiệm phần mềm hệ thống du lịch thông minh tỉnh Đắk Nông

Tuyên truyền thử nghiệm phần mềm hệ thống du lịch thông minh tỉnh Đắk Nông

Lượt xem:

Phần mềm hệ thống du lịch thông minh tỉnh Đắk Nông đang triển khai thử nghiệm tại địa chỉ https://dulich.daknong.gov.vn. Các đơn vị đăng nhập, trải nghiệm và cho ý kiến góp ý Cài trên điện thoại (công văn gửi kèm) [...]
Một số nội dung truyên truyền tuần 3 tháng 12/2022

Một số nội dung truyên truyền tuần 3 tháng 12/2022

Lượt xem:

Các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh  tế-xã hội  chủ yếu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đạt được cụ thể như sau: – Tăng trưởng GRDP đạt 7,5%; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,50%;  Công  nghiệp  và  xây  dựng tăng 12,90%; Dịch vụ tăng 8,00%; Thuế trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,40%. GRDP bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng. [...]
Tuyên truyền Lễ kỷ niệm 110 năm phong trào khởi nghĩa N’Trang Lơng(1912-1936)  và Lễkhánh thành Tượng đài N’Trang Lơng

Tuyên truyền Lễ kỷ niệm 110 năm phong trào khởi nghĩa N’Trang Lơng(1912-1936) và Lễkhánh thành Tượng đài N’Trang Lơng

Lượt xem:

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA N’TRANG LƠNG (1912 – 2022)   I- BỐI CẢNH LỊCH SỬ Nguyên nhân Vào những năm cuối thế kỷ XIX, sau khi thăm dò và nắm bắt tình hình ở Tây Nguyên thông qua những đoàn truyền giáo, thám hiểm, thực dân Pháp bắt đầu đưa đội quân viễn chinh lên xâm lược vùng đất giàu có [...]
Chào mừng 62 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Nông (20/12/1960-20/12/2022)

Chào mừng 62 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Nông (20/12/1960-20/12/2022)

Lượt xem:

Đề cương tuyên truyền 62 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Nông File kèm theo, các cá nhân, tập thể nghiên cứu triển khai tại đây: [...]
Kế hoạch truyền thông, tuyên truyền Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch truyền thông, tuyên truyền Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 1573/KH-BGDĐT ngày 07/11/2022 về Kế hoạch truyền thông, tuyên truyền Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Nội dung chi tiết file đính kèm [...]
Tuyên truyền 70 năm chiến thắng Tây bắc

Tuyên truyền 70 năm chiến thắng Tây bắc

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch truyền thông phục vụ CTMT quốc gia xây dưng Nông thôn mới tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch truyền thông phục vụ CTMT quốc gia xây dưng Nông thôn mới tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025

Lượt xem:

Kế hoạch truyền thông phục vụ CTMT quốc gia xây dưng Nông thôn mới tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 Tải file tại đây [...]
Thân thế, sự nghiệp đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912-28/3/2022

Thân thế, sự nghiệp đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912-28/3/2022

Lượt xem:

Đồng chí Lê Văn Lương, tên thật là Nguyễn Công Miều, sinh ngày 28/3/1912 trong một gia đình nhà nho tại làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí luôn thể hiện là một người cộng sản chân chính, vì nước, vì dân, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trải qua nhiều trọng trách [...]
Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Lượt xem:

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền có vai trò rất quan trọng đối với thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. [...]
Trang 1 / 912345 » ...Cuối »