TẬP HUẤN TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CHO TRẺ EM DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN CƠ SỞ TIẾNG MẸ ĐẺ VÀ QUYỀN TRẺ EM TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trong 02 ngày 24 và 25/4/2024, tại trường mầm non Hoa Đào, xã Đắk Som huyện Đắk Glong, Sở GDĐT đã tổ chức Hội thảo tập huấn hướng dẫn tổ chức các hoạt động tăng cường tiếng Việt dựa trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số cho 60 cán bộ quản lý và giáo viên mầm non cốt cán thuộc các trường dạy tiếng Việt cho trẻ em mầm non người dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh.

Tiết mục văn nghệ của các cháu trường mâm non Hoa Đào

Tại Hội thảo các đại biểu trao đổi những vấn đề chung về nguyên tắc, phương pháp, các giai đoạn tiếp nhận, phát triển ngôn ngữ tiếng Việt, phân tích sự khác biệt khi trẻ học ngôn ngữ thứ nhất và ngôn ngữ thứ hai trên cơ sở tiếng mẹ đẻ; chia sẻ những kinh nghiệm về các giải pháp thực hiện nội dung tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số. Các báo cáo viên đã hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục; thiết kế môi trường tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ cho trẻ em người dân tộc thiểu số trong trường mầm non nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc theo phương châm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; một số kỹ năng cần thiết của giáo viên để giúp trẻ tham gia hiệu quả các hoạt động giáo dục trong trường mầm non và chuẩn bị hành trang cho trẻ sẵn sàng tâm thế trước khi vào lớp Một. Cùng đó, các đại biểu được dự 04 hoạt động thực hành, tham quan môi trường trong và ngoài lớp học tại trường mầm non Hoa Đào.

Cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn

Ngoài ra, cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn được hướng dẫn việc tổ chức thực hiện quyền con người, quyền trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non; hướng dẫn tích hợp nội dung giáo dục quyền trẻ em trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non; thực hành tổ chức hoạt động tích hợp giáo dục quyền trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non; đảm bảo quyền bình đẳng giữa trẻ em các dân tộc, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong các cơ sở giáo dục mầm non; tất cả trẻ em trong mỗi cơ sở giáo dục mầm non đều được quan tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng như nhau.

Các cháu trường mầm non Hoa Đào học vẽ

Qua tập huấn cán bộ quản lý được tiếp cận về kiến thức trong thực hiện tăng cường tiếng Việt, trao đổi các giải pháp vừa được trực tiếp tham quan môi trường thực tiễn với một trường mầm non ở vùng xa và khó khăn của tỉnh. Qua đó, phần nào giải tỏa được những vướng mắc trăn trở trong quá trình thực hiện tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số. Đợt tập huấn cũng giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non có thêm kinh nghiệm và vận dụng dạy học tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Tin, ảnh: Phòng GDTH-MN