Kết luận tiếp công dân tháng 5/2024: Không.

Kết luận tiếp công dân tháng 5/2024: Không.

Lượt xem:

[...]
Kết luận tiếp công dân tháng 4/2024:

Kết luận tiếp công dân tháng 4/2024:

Lượt xem:

Từ ngày 15/3/2024 đến ngày 14/4/2024, Sở GDĐT đã tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, cụ thể: 1. Tiếp bà Chu Thị Xây Nội dung: Xin rút toàn bộ nội dung phản ánh, kiến nghị và các tài liệu, minh chứng kèm theo. Qua tiếp công dân, đã giải thích cho công dân biết theo quy định về pháp luật tiếp công dân. 2. Tiếp ông Lương [...]
Kết luận tiếp công dân tháng 3/2024: Không.

Kết luận tiếp công dân tháng 3/2024: Không.

Lượt xem:

[...]
Kết luận tiếp công dân tháng 02/2024:

Kết luận tiếp công dân tháng 02/2024:

Lượt xem:

Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 14/02/2024, có 01 lượt công dân kiến nghị, phản ánh đến Sở GDĐT. Qua tiếp công dân, Sở GDĐT đã giải thích cho công dân hiểu rõ về nội dung kiến nghị, phản ánh của mình; hướng dẫn công dân liên hệ trực tiếp với cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Sở GDĐT không ban [...]
Kết luận tiếp công dân tháng 01/2024: Không.

Kết luận tiếp công dân tháng 01/2024: Không.

Lượt xem:

[...]
Kết luận tiếp công dân tháng 12/2023:

Kết luận tiếp công dân tháng 12/2023:

Lượt xem:

Từ ngày 15/11/2023 đến ngày 14/12/2023, có 04 lượt công dân kiến nghị, phản ánh đến Sở GDĐT. Qua tiếp công dân, Sở GDĐT đã giải thích cho công dân hiểu rõ hơn về nội dung kiến nghị, phản ánh của mình; hướng dẫn công dân liên hệ trực tiếp với cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật; các vụ việc [...]
Kết luận tiếp công dân tháng 11/2023: Không.

Kết luận tiếp công dân tháng 11/2023: Không.

Lượt xem:

[...]
Kết luận tiếp công dân tháng 10/2023: Không.

Kết luận tiếp công dân tháng 10/2023: Không.

Lượt xem:

[...]
Kết luận tiếp công dân tháng 9/2023: Không.

Kết luận tiếp công dân tháng 9/2023: Không.

Lượt xem:

[...]
Kết luận tiếp công dân tháng 8/2023: Không.

Kết luận tiếp công dân tháng 8/2023: Không.

Lượt xem:

[...]
Kết luận tiếp công dân tháng 7/2023: Không

Kết luận tiếp công dân tháng 7/2023: Không

Lượt xem:

[...]
Kết luận tiếp công dân tháng 6/2023: Không

Kết luận tiếp công dân tháng 6/2023: Không

Lượt xem:

[...]
Kết luận tiếp công dân tháng 5/2023: Không

Kết luận tiếp công dân tháng 5/2023: Không

Lượt xem:

[...]
Kết luận tiếp công dân tháng 4/2023: Không

Kết luận tiếp công dân tháng 4/2023: Không

Lượt xem:

[...]
Kết luận tiếp công dân tháng 3/2023: Không

Kết luận tiếp công dân tháng 3/2023: Không

Lượt xem:

[...]
Kết luận tiếp công dân tháng 02/2023: Không

Kết luận tiếp công dân tháng 02/2023: Không

Lượt xem:

[...]
Kết luận tiếp công dân tháng 01/2023: Không

Kết luận tiếp công dân tháng 01/2023: Không

Lượt xem:

[...]
Kết luận tiếp công dân tháng 12/2022: Không

Kết luận tiếp công dân tháng 12/2022: Không

Lượt xem:

[...]
Kết luận tiếp công dân tháng 11 năm 2022: Không

Kết luận tiếp công dân tháng 11 năm 2022: Không

Lượt xem:

[...]
Kết luận tiếp công dân tháng 10 năm 2022: Không

Kết luận tiếp công dân tháng 10 năm 2022: Không

Lượt xem:

[...]
Kết luận tiếp công dân tháng 9 năm 2022: Không

Kết luận tiếp công dân tháng 9 năm 2022: Không

Lượt xem:

[...]
Kết luận tiếp công dân tháng 8 năm 2022: Không

Kết luận tiếp công dân tháng 8 năm 2022: Không

Lượt xem:

[...]
Kết luận tiếp công dân tháng 7 năm 2022: Không

Kết luận tiếp công dân tháng 7 năm 2022: Không

Lượt xem:

[...]
Kết luận tiếp công dân tháng 6 năm 2022: Không

Kết luận tiếp công dân tháng 6 năm 2022: Không

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 3123 »