Nội dung tuyên truyền tuần 2 tháng 12 năm 2019

Nội dung tuyên truyền tuần 2 tháng 12 năm 2019

Lượt xem:

[...]
Công văn tuyên truyền tháng 12 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Công văn tuyên truyền tháng 12 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Lượt xem:

[...]
Nội dung tuyên truyền 30 năm ngày Quốc phòng toàn dân

Nội dung tuyên truyền 30 năm ngày Quốc phòng toàn dân

Lượt xem:

[...]
Tuyên truyền về HIV

Tuyên truyền về HIV

Lượt xem:

[...]
Nội dung tuyên truyền tuần 02 tháng 11 năm 2109

Nội dung tuyên truyền tuần 02 tháng 11 năm 2109

Lượt xem:

[...]
Nội dung tuyên truyền tuần 4 tháng 10-2019

Nội dung tuyên truyền tuần 4 tháng 10-2019

Lượt xem:

[...]
Nội dung định hướng tuyên truyền tháng 11 năm 2019

Nội dung định hướng tuyên truyền tháng 11 năm 2019

Lượt xem:

[...]
Nội dung tuyên tuyền tuần 3 tháng 10 năm 2019

Nội dung tuyên tuyền tuần 3 tháng 10 năm 2019

Lượt xem:

[...]
Nội dung tuyên truyền tuần 2 tháng 10 năm 2019

Nội dung tuyên truyền tuần 2 tháng 10 năm 2019

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp

Lượt xem:

[...]
các nội dung tuyên tuyền tuần 2 tháng 9 năm 2019

các nội dung tuyên tuyền tuần 2 tháng 9 năm 2019

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tuyên truyền sự cố bức xạ và hạt nhân

Kế hoạch tuyên truyền sự cố bức xạ và hạt nhân

Lượt xem:

[...]
Tuyên truyền về bệnh sốt suất huyết

Tuyên truyền về bệnh sốt suất huyết

Lượt xem:

[...]
Tuyên truyền tuần 3 tháng 8 năm 2019

Tuyên truyền tuần 3 tháng 8 năm 2019

Lượt xem:

[...]
Các nội dung tuyên truyền tuần 2-tháng 8 năm 2019

Các nội dung tuyên truyền tuần 2-tháng 8 năm 2019

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch phòng, chống dịch cúm gia cầm đến năm 2025

Kế hoạch phòng, chống dịch cúm gia cầm đến năm 2025

Lượt xem:

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 02/8/2019  về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019 – 2025 Theo kế hoạch, trên địa bàn tỉnh được chia thành 2 vùng có nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm. Đó là vùng nguy cơ cao gồm Gia Nghĩa, Cư Jút, Đắk [...]
Trang 1 / 512345 »