Hướng dẫn đổi GPLX toàn trình trên Cổng DVC Quốc gia

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để đẩy mạnh việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân, nâng cao số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông Vận tải cấp trên địa bàn tỉnh, tài liệu hướng dẫn để các cơ quan người Nhân dân biết và sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi Giấy phép lái xe, cụ thể trong tài liệu đính kèm.

Hướng dẫn kèm theo