Tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 11/4/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khaic chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông năm 2023.

Để các hoạt động tạo được sự lan tỏa, qua đó thúc đẩy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và thu hút sự tham gia của công chúng, nhất là người dân ở cơ sở,  đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

– Tiếp tục thực hiện các nội dung triển khai tại Công văn số 1435/STTTT-TTBCXB ngày 22/09/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về tổ chức đợt cao điểm thông tin, tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 (10/10) và Ngày Chuyển đổi số Đắk Nông năm 2023 (01/11).

– Trên cơ sở các thông tin được cung cấp tại Thông cáo báo chí về “Ngày chuyển đổi số của tỉnh Đắk Nông năm 2023 và kết quả 02 năm thực hiện chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông (gửi kèm công văn này), đề nghị các cơ quan,
đơn vị, địa phương biên tập nội dung, lựa chọn hình thức phù hợp truyền thông đậm nét 03 nội dung:

(i) Mục đích, ý nghĩa tổ chức Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông; Chuỗi
các họat động trong Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông năm 2023.

(ii) Kết quả thực hiện công tác Chuyển đổi số của tỉnh Đắk Nông.

(iii) Thông tin về diễn biến, kết quả các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số được tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố và tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

(iv) Giới thiệu, tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp cài đặt ứng dụng dành cho người dân, doanh nghiệp – Đắk Nông C (hướng dẫn sử dụng và cài đặt đính kèm).

– Đề nghị  các đơn vị lựa chọn phương thức phù hợp để chuyển tải các nội dung đã định hướng qua các kênh truyền thông trên mạng xã hội; chia sẻ trực tiếp Phiên Hội nghị Ngày chuyển đổi số chiều 01/11/2023 từ đường link livestreams trực tiếp từ Fanpage “Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông”.

Thời gian thực hiện tuyên truyền: Thực hiện đồng loạt đăng, phát các nội dung truyền thông đến hết ngày 10/11/2023.

Tài liệu lien quan