Triển khai mô hình, giải pháp hiệu quả trong cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, giai đoạn 2018 – 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, ngày 25/5/2020, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở đã tổ chức “Triển khai mô hình, giải pháp hiệu quả trong cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, giai đoạn 2018 – 2022”.

Năm 2020, Đoàn cơ sở triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, trong đó tập trung xây dựng hình mẫu người thanh niên Việt Nam thời kỳ mới có “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn”; giới thiệu những tấm gương thanh niên tiêu biểu, những mô hình hay, hiệu quả của thanh niên để các bạn học tập và rèn luyện. Đoàn viên sôi nổi tham gia phát biểu về hình mẫu thanh niên có “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn”; trao đổi và đưa ra những giải pháp về xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên ngày nay, nêu lên những khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động thanh niên; cần quan tâm đến công tác tập hợp thanh niên, tổ chức nhiều hoạt động bổ ích để thanh niên tham gia.

Tin: Đoàn cơ sở