Tổ chức các hoạt động khuyến khích đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trong Di chúc, Bác Hồ đã ghi nhận “Đoàn viên, thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ”. Bác yêu thương, căn dặn, nhắc nhở thanh niên phải trở thành những người “vừa hồng, vừa chuyên”, thừa kế sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những lời dạy ân cần và tấm gương đạo đức, phong cách của Bác là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, là định hướng quan trọng, thôi thúc thanh niên Đoàn cơ sở Sở GDĐT không ngừng học tập, lao động luôn tích cực, tham gia vào những công việc khó khăn, chung vai gánh vác trách nhiệm xây dựng ngành Giáo dục ngày càng phát triển.
Thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên cho thấy, cơ sở Đoàn thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nơi có những tập thể, cá nhân có cách làm sáng tạo, thường xuyên và liên tục. Trong đó, nổi rõ là sự chủ động đầu tư lựa chọn nội dung phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị, sự sáng tạo trong việc đề ra giải pháp phù hợp với yêu cầu của việc học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn. Riêng đối với đoàn viên, thanh niên khối cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” gắn với việc hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ, tích cực tham gia cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, nêu cao ý thức trách nhiệm hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Cùng với hàng trăm phần việc, hàng trăm công trình làm theo lời Bác đã và đang tạo nên chuỗi hoạt động “Làm theo lời Bác” của tuổi trẻ có tính lan tỏa đến người dân và định hướng hoạt động tình nguyện trong xã hội nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Bằng tất cả trách nhiệm và nhiệt huyết, Đoàn thanh niên Sở GDĐT tổ chức các hoạt động để đoàn viên thanh niên phát huy cao nhất tinh thần tiên phong, tình nguyện qua những hành động cụ thể, việc làm sáng tạo nhằm phục vụ tốt hơn nhân dân, đóng góp chung vào kết quả phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; khơi dậy sức mạnh của tuổi trẻ trong học tập, lao động, xây dựng và phát triển.
Đoàn cơ sở