Thăm, tặng quà đơn vị kết nghĩa bon Bu Đách, xã Đắk Rtih nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm, nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó với nhân dân các đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi dịp Tết đến, Xuân về các tổ chức đoàn thể của Sở GDĐT cùng nhau tổ chức chương trình gặp mặt, trao quà cho bà con đơn vị kết nghĩa tại nhà văn hóa bon Bu Đách, xã Đắk Rtih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Bon Bu Đách là địa phương kết nghĩa với Sở GDĐT, việc thăm, tặng quà trong dịp này nhằm tăng cường tình đoàn kết, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với người dân tộc thiểu số. Nhân dịp này, đã trao các suất quà cho các hộ gia đình và hơn 5 triệu đồng cho Ban Tự quản thôn.


Trong những năm qua mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Sở GDĐT đều chỉ đạo các đoàn thể của đơn vị đều đến hỏi thăm, động viên bà con trong Bon, nhằm động viên, tuyên truyền vận động bà con chấp hành chủ trương đường lối của Đảng và pháp Luật của nhà nước.