Dự thảo Quy định Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Đọc bài viết

Các ý kiến góp ý xin gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo qua Phòng Tổ chức cán bộ, emial: phongtccb.sodaknong@moet.edu.vn