Đoàn Thanh niên tham gia góp ý văn kiện đại hội Đảng

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Sở GDĐT về việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp lần thứ IV và Đại hội Đảng ủy Sở GDĐT lần thứ IV, Ban chấp hành Đoàn cơ sở đã tổ chức cho các đoàn viên các chi đoàn trực thuộc tham gia thảo luận, lấy ý kiến góp ý các văn kiện trên tinh thần xây dựng, khách quan, bảo đảm cơ sở lý luận và thực tiễn, đúng tiến độ đề ra.

Anh Phan Thanh Duyệt, Bí thư Đoàn cơ sở cho biết việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến góp ý các văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhằm mục đích phát huy trí tuệ của đoàn viên, thanh niên; tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý, đề xuất những chủ trương, quyết sách nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2020-2025. “Việc thảo luận, lấy ý kiến góp ý trên cơ sở tiếp cận nhiều nguồn thông tin; lắng nghe ý kiến thảo luận góp ý nhiều chiều, nhiều kênh để tổng hợp góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng.

Theo đó, Đoàn Thanh niên tổ chức lấy ý kiến rộng rãi với nhiều hình thức phù hợp để nhận được nhiều ý kiến của đoàn viên, thanh niên góp ý. Trong đó, các chi đoàn sẽ trực tiếp lắng nghe ý kiến thảo luận đóng góp của đoàn viên, thanh niên. Ban chấp hành yêu cầu các tập thể và cá nhân đóng góp ý kiến cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, làm cơ sở thực tiễn, khoa học để xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng.

Tin: Đoàn cơ sở