Đắk Nông hướng dẫn xét khen thưởng năm học 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở GD&ĐT Đắk Nông hướng dẫn phong trào thi đua ‘Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học’ và xét khen thưởng năm học 2017-2018 khối các Sở GD&ĐT.

Ảnh minh họa

Trong đó nêu rõ: Tổ chức thực hiện hiệu quả các tiêu chí của 13 lĩnh vực công tác năm học 2017-2018.

Cụ thể: Giáo dục mầm non: 8 tiêu chí; giáo dục tiểu học 7 tiêu chí; giáo dục trung học 7 tiêu chí; GDTX và giáo dục đại học 6 tiêu chí; Giáo dục chính trị tư tưởng và công tác HSSV 4 tiêu chí; Giáo dục thể chất 6 tiêu chí;

Hợp tác quốc tế 5 tiêu chí; công tác kế hoạch tài chính 3 tiêu chí; công tác thanh tra 6 tiêu chí; công tác pháp chế 5 tiêu chí; văn phòng 4 tiêu chí; công tác thi đua, khen thưởng 4 tiêu chí; công đoàn ngành – thực hiện các cuộc vận động: 2 tiêu chí.

Kết thúc năm học, các phòng thuộc Sở có trách nhiệm hoàn thiện báo cáo lĩnh vực phụ trách, đồng thời đề xuất khen thưởng đối với các đơn vị hoàn thành xuất sắc lĩnh vực và lựa chọn các sản phẩm đổi mới, sáng tạo gửi về Thường trực thi đua, khen thưởng ngành và các Vụ trực tiếp phụ trách lĩnh vực trước ngày 15/6/2018.