Bàn giao danh sách Đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc chủ động bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên cho Đảng, ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở đã tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đ/c Lê Bá Cường, Đảng ủy viên đại diện Đảng ủy nhận danh sách Đoàn viên ưu tú của Đoàn cơ sở

 Đoàn cơ sở dựa trên kết quả phân tích chất lượng đoàn viên của các chi đoàn năm 2019 tiến hành bình chọn đoàn viên ưu tú và gửi danh sách đoàn viên ưu tú để báo cáo với cấp ủy Đảng về kết quả bình chọn đoàn viên ưu tú. Trên cơ sở đó cấp ủy xem xét công nhận, đưa vào diện đối tượng Đảng.
Kết quả, trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu và trao danh sách Đoàn viên ưu tú cho 08 đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Tin: Đoàn cơ sở