Thành tích đạt được

1. Năm học 2009-2010:

– Hoàn thành Phổ cập Giáo dục trung học và được Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT về PCGD THCS

– Được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc Nhất Khối thi đua các Sở

2. Năm học 2013-2014:

– Được Thủ tướng Chíh phủ tặng Bằng khen

– Được Bộ GD&DT tặng Cờ thi đua xuất sắc vùng thi đua số 4

3. Năm 2015-2016:

– Hoàn thành Phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi

– Được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc nhất khối thi đua các Sở