Sở GDĐT tổ chức tập huấn dạy học tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng DTTS

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 24/4, Sở GDĐT tổ chức tập huấn dạy học tăng cường tiếng Việt cho học sinh vùng DTTS cho lãnh đạo, chuyên viên các Phòng GDĐT, cán bộ quản lý cốt cán và giáo viên dạy lớp 1 các trường có nhiều học sinh DTTS trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Đỗ Thị Việt Hà, PGĐ Sở phát biểu chỉ đạo tập huấn

Qua đợt tập huấn, nhằm hướng dẫn cho các đơn vị chú trọng tăng cường kỹ năng nghe, nói cho học sinh lớp 1 vùng DTTS theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Đảm bảo các hoạt động: tìm hiểu nội dung, phương pháp dạy học nói tiếng Việt; dạy học dạng bài Nói từ và mẫu câu; dạy học dạng bài Đọc thơ; dạy học dạng bài Kể chuyện.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng DTTS phù hợp với điều kiện của địa phương. Các giải pháp tăng cường tiếng Việt bao gồm: chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ trước khi vào lớp 1; xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Việt cho HSDT, dạy học theo hướng tăng thời lượng môn tiếng Việt; dạy học tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng DTTS ở lớp 1 theo các tài liệu đã được Bộ GDĐT thẩm định; tăng cường rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Việt trong các môn học, các hoạt động giáo dục khác; xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh tiểu học thông qua các hoạt động của thư viện trường tiểu học; tổ chức các hoạt động giáo dục ở trong và ngoài nhà trường giúp học sinh có cơ hội giao lưu, nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt và các giải pháp khác phù hợp với điều kiện của địa phương.

Tin, bài: Phòng GDTH-MN

 

image_print