Bùi Thị Yến Ly
 • Bùi Thị Yến Ly
 • Phòng Giáo dục trung học
 • Chuyên viên
 • 05013544181
 • Thạc sĩ Ngữ văn
Nguyễn Thượng Minh
 • Nguyễn Thượng Minh
 • Phòng Giáo dục trung học
 • Chuyên viên
 • 0985804336
 • Đại học môn Vật Lí.
Lưu Đình Tín
 • Lưu Đình Tín
 • Phòng Giáo dục trung học
 • Phó Trưởng phòng
 • 0905568700
 • Cử nhân Đại học, phụ trách môn Tiếng Anh
Lê Văn Long
 • Lê Văn Long
 • Phòng Giáo dục trung học
 • Phó Trưởng phòng
 • 0905435856
 • Thạc sĩ QLGD, phụ trách môn Sinh học
Lê Nhơn
 • Lê Nhơn
 • Phòng Giáo dục trung học
 • Trưởng phòng
 • 0905206142
 • Thạc sĩ QLGD, phụ trách chung