Lê Bá Cường
 • Lê Bá Cường
 • Phòng Giáo dục Tiểu học - Giáo dục Mầm non
 • Trưởng phòng
 • 0905011718
 • cươnglb.sgddt@daknong.gov.vn
 • Thay mặt phòng và chịu trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Sở về mục tiêu, chương trình, nội dung, tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học thuộc lĩnh vực Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo. - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn các môn học ở tiểu học về thực hiện mục tiêu, nội dung, kế hoạch, phương pháp giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Hướng dẫn thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, chuẩn hiệu trưởng theo văn bản của Bộ, các cuộc thi về giáo viên và cán bộ quản lý. - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc dạy học 2 buổi/ ngày. - Xây dựng và thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện hoạt động giao lưu Olympic toán tuổi thơ, các hoạt động đề xuất từ nội dung được phân công. - Tham gia hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, thanh tra. - Phụ trách chính các môn: Toán, Âm nhạc, Mỹ Thuật, Thể dục, Hoạt động trãi nghiệm sáng tạo. - Phụ trách địa bàn huyện Krông nô, Cư Jut, Đăk Mil.
Hoàng Thị Hoa
 • Hoàng Thị Hoa
 • Phòng Giáo dục Tiểu học - Giáo dục Mầm non
 • Phó Trưởng phòng
 • 0986366398
 • hoaht.sgddt@daknong.gov.vn
 • Chủ trì, tham mưu trực tiếp cho trưởng phòng GDTH-GDMN các công tác thuộc lĩnh vực Giáo dục Mầm non. Cụ thể: - Chuyên đề “Xây dựng MTGD lấy trẻ làm trung tâm” - Kiểm định chất lượng và trường chuẩn quốc gia - Hoạt động giáo dục mầm non ngoài công lập - Công tác thi đua khen thưởng - Phụ trách địa bàn huyện Krông Nô, Cư Jut, Đăk Mil, Đăk Song
Nguyễn Trọng Quý
 • Nguyễn Trọng Quý
 • Phòng Giáo dục Tiểu học - Giáo dục Mầm non
 • Chuyên viên
 • 0911083848
 • quynt.sgddt@daknong.gov.vn
 • Tham mưu trực tiếp cho lãnh đạo phòng GDTH-GDMN các công tác thuộc lĩnh vực giáo dục tiểu học. Cụ thể: - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn các môn học ở tiểu học về thực hiện mục tiêu, nội dung, kế hoạch, phương pháp giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Theo dõi, chỉ đạo việc xây đựng trường tiểu học xanh, sạch, đẹp; trường học thân thiện…; quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập. - Phụ trách công tác thiết bị, thư viện cấp tiểu học; Nha học đường, các loại học bổng; các chương trình phối hợp các ban ngành liên quan theo sự phân công của Trưởng phòng; công tác ISO, cái cách hành chính, theo dõi và tham mưu kế hoạch thực hiện nâng cao chỉ số PAPI. - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động ngoài giờ lên lớp; công tác đội, nhi đồng; thi múa hát sân trường. - Phụ trách chính các môn: Tự nhiên- Xã hội, khoa học, Lịch sử và địa lý, Tin học - Tổng hợp thống kê, báo cáo. - Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, hoạt động 2 buổi/ngày. - Phụ trách địa bàn huyện Đăk R lấp, Tuy Đức.
Phan Thị Hải Yến
 • Phan Thị Hải Yến
 • Phòng Giáo dục Tiểu học - Giáo dục Mầm non
 • Chuyên viên
 • 0986348677
 • yentth.sgddt@daknong.gov.vn
 • Tham mưu trực tiếp cho Lãnh đạo phòng GDTH- GDMN các công tác thuộc lĩnh vực giáo dục tiểu học. Cụ thể: - Hướng dẫn và thực hiện công tác Phổ cập giáo dục tiểu học. - Hướng dẫn công tác giáo dục học sinh dân tộc thiểu số, trẻ khuyết tật; - Phụ trách chính các môn: Tiếng việt, Tiếng Anh, kỹ thuật; các hoạt động của đề án hồ bơi, công tác giáo dục an toàn giao thông. - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện hoạt động giao lưu tiếng việt của chúng em, các hoạt động đề xuất từ nội dung được phân công, công tác quản lý. - Tổ chức thực hiện công tác thi đua, kiểm định chất lượng GDTH, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến cấp tiểu học. - Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên (BDTX) - Chủ trì tổng hợp tham mưu báo cáo theo định kỳ cho văn phòng, UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT các lĩnh vực được phân công. - Phụ trách địa bàn huyện Đăk Song, Gia Nghĩa, Đăk Glong
Hà Thị Vượng
 • Hà Thị Vượng
 • Phòng Giáo dục Tiểu học - Giáo dục Mầm non
 • Chuyên viên
 • 0943821717
 • vuonght.sgddt@daknong.gov.vn
 • Tham mưu trực tiếp cho Phó trưởng phòng GDTH-GDMN các công tác thuộc lĩnh vực Giáo dục Mầm non. Cụ thể: - Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi - Đề án tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em DTTS, trẻ khuyết tật. - Tổng hợp, thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ và đột xuất. - Theo dõi việc thực hiện các chế độ chính sách của CB-GV và trẻ - Theo dõi việc quản lý, sử dụng trang thiết bị, sách, tài liệu, đồ dùng đồ chơi - Lưu trữ hồ sơ theo quy định, công tác cải cách hành chính. - Công tác bán trú, vệ sinh ATTP - Phụ trách địa bàn huyện Tuy Đức, Đăk Lấp, Đăk Glong, thị xã Gia Nghĩa.