Lê Bá Cường
 • Lê Bá Cường
 • Phòng Giáo dục Tiểu học - Giáo dục Mầm non
 • Trưởng phòng
 • 0905011718
 • Thạc sĩ QLGD
Hoàng Thị Hoa
 • Hoàng Thị Hoa
 • Phòng Giáo dục Tiểu học - Giáo dục Mầm non
 • Phó Trưởng phòng
 • 0986366398
 • Cử nhân ĐHSP
Nguyễn Trọng Quý
 • Nguyễn Trọng Quý
 • Phòng Giáo dục Tiểu học - Giáo dục Mầm non
 • Chuyên viên
 • 0911083848
 • Đại học
Phan Thị Hải Yến
 • Phan Thị Hải Yến
 • Phòng Giáo dục Tiểu học - Giáo dục Mầm non
 • Chuyên viên
 • 0986348677
Hà Thị Vượng
 • Hà Thị Vượng
 • Phòng Giáo dục Tiểu học - Giáo dục Mầm non
 • Chuyên viên
 • 0943821717
 • Cử nhân Đại học