UBND tỉnh làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều 22/3, Đoàn công tác của UBND tỉnh  do đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã có buổi làm việc với Sở GDĐT để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017.

Trong năm học 2016, ngành Giáo dục đã chú trọng thực hiện đồng bộ những giải pháp, chương trình, kế hoạch, đề án nhằm phát triển sự nghiệp GDĐT của địa phương. Công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện theo hướng đổi mới tập trung.

IMG_3659

Tại buổi làm việc, Sở GDĐT đã kiến nghị tỉnh một số vấn đề liên quan đến hoạt động của ngành

Đối với bậc mầm non, tiếp tục củng cố và duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số, tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Đối với bậc phổ thông, các bậc học tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nhất là chú trọng phát huy năng lực, phẩm chất người học; tăng cường tổ chức các hội giảng để giáo viên giao lưu học hỏi, nâng cao chất lượng bậc học; thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và đầu tư cơ sở vật chất, tiếp tục xây dựng trường chuẩn quốc gia.

IMG_3640

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh yêu cầu ngành Giáo dục khắc phục khó khăn để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra

Giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục dân tộc cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành Giáo dục cũng còn một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, tỷ lệ học sinh bỏ học hàng năm còn cao. Việc thu, chi trong trường học còn nhiều vi phạm. Tỷ lệ mức độ hài lòng về dịch vụ công còn thấp. Cơ sở vật chất vừa thiếu, vừa không đồng bộ ở các bậc học. Tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia chưa được các địa phương quan tâm đúng mức. Một bộ phận nhà giáo và cán bộ quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục trong thời kỳ mới. Năng lực đội ngũ chưa tương thích với trình độ đào tạo.

Tại buổi làm việc, Sở GD-ĐT đã kiến nghị tỉnh một số vấn đề như: Xem xét, bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động thường xuyên và công tác thanh tra; chỉ đạo UBND các huyện, thị xã ưu tiên bố trí kinh phí sửa chữa các trường học, hạn chế tình trạng xuống cấp; ưu tiên bổ sung kinh phí đầu tư trang thiết bị ngoại ngữ để thực hiện hiệu quả Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2008-2020”; điều chỉnh hạng mục đầu tư trung hạn của một số công trình.

Phát biểu tại buổi làm việc, cùng với việc ghi nhận những kết quả đạt được, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh đề nghị, ngành Giáo dục cần khắc phục những hạn chế, khó khăn, nhất là những vấn đề “nóng” trong dư luận để tạo đồng thuận trong cộng đồng. Các đơn vị liên quan tham mưu thành lập tổ công tác rà soát, đánh giá lại việc thực hiện phân cấp quản lý nhân lực tại các huyện, thị xã. Ngành cần tăng cường công tác quản lý, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, nhất là đối với bậc mầm non; chủ động chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2017; rà soát các trường học để sửa chữa các cơ sở xuống cấp, bảo đảm an toàn cho học sinh; tăng cường các hoạt động gắn kết, phối hợp giữa nhà trường với gia đình và xã hội nhằm phòng, chống có hiệu quả tình trạng bạo lực học đường; rà soát và đánh giá lại tình trạng bỏ học của học sinh để có hướng khắc phục cả trước mắt và lâu dài.