UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc thu tiền ở trường học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh vừa ký văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc thực hiện các khoản thu tại các trường học, cơ sở giáo dục.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện các khoản thu năm học 2020-2021 theo đúng quy định pháp luật.

Tranh minh họa

Đối với các trường hợp xảy ra vi phạm, thu các khoản trái quy định, tạo dư luận tiêu cực trong Nhân dân, UBND tỉnh chỉ đạo phải xử lý, chấn chỉnh kịp thời.

Các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục, quản lý giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chấp hành quy định khi tiến hành các khoản thu trong năm học 2020-2021.