UBND HUYỆN ĐẮKGLONG TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ NĂM 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều ngày 08/10/2021, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Glong đã long trọng tổ chức tổng kết công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021, về dự có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo; UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các ban, ngành, Đoàn thể, Hiệu trưởng nhà trường và cán bộ phụ trách công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của 07 đơn vị cấp xã.

Quan cảnh Hội nghị

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện, sự phối hợp nhịp nhàng của các ban, ngành, đoàn thể đã làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ vào các Nghị quyết của cấp ủy. Năm 2021 công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện Đắk Glong đã có bước chuyển biến tích cực đáng khích lệ; càng ngày càng hoàn thiện, giáo dục phổ thông cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập; quy mô giáo dục được mở rộng, mạng lưới trường lớp dần đi vào ổn định; từng bước tạo được phong trào học tập sôi nổi trong các tầng lớp xã hội. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục phát triển cả về số lượng và chất lượng; cơ sở vật chất, thiết bị trường lớp được tăng cường đầu tư. 100% trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non; đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 05 tuổi; tỷ lệ xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3 là 5/7 xã đạt 71,43%, 02 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 2 đạt 28,57%; trung học cơ sở đạt chuẩn mức độ 2 là 7/7 xã đạt 100%; tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi 15-60 đạt 84,13%; trong đó 03/07 xã đạt mức độ 1, 04/07 xã đạt mức độ 2 (tăng hơn cùng kỳ năm trước 5%) huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1. Kết quả năm học 2020-2021 mở được 05 lớp xóa mù chữ với 146 học viên; chủ yếu là người dân tộc H’Mông, Hoa, Dao, Êđê, M’Nông…

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021 và phương hướng năm 2022. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, điều tra, cập nhật dữ liệu về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ để vận động học sinh ra lớp, ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập để nâng cao dân trí và nhận thức được lợi ích của việc học trong xã hội ngày nay.

                        Tin và ảnh: Nguyễn Đức Chính (phòng GDTXCTTT)

image_print