Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Nông khai giảng năm học mới 2013-2014

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh vừa tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2013-2014.

Năm học này, Trung tâm thu hút được 160 học viên gồm 6 lớp bổ túc văn hóa từ lớp 10 đến lớp 12. Trung tâm sẽ tổ chức dạy tăng tiết nhằm hệ thống lại kiến thức của học sinh đã bị mất căn bản đồng thời giúp học sinh củng cố kiến thức đã học, có thể thuộc bài ngay từ trên lớp. Trung tâm phấn đấu duy trì sĩ số đạt trên 80%, học sinh lên lớp thẳng đạt 70% và tốt nghiệp THPT đạt 70-75%. Bên cạnh việc tổ chức tốt các lớp bổ túc văn hóa, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh cũng tổ chức đào tạo tiếng Anh, tin học, tiếng M’nông và các chuyên đề ngắn ngày. Đồng thời, liên kết mở các lớp đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Được biết, trong năm học 2012-2013, mặc dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất nhưng Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh đã tổ chức được nhiều ngành học, thu hút trên 1.600 lượt người đến học tập. Bằng nhiều biện pháp giáo dục tích cực, Trung tâm đã duy trì sĩ số chuyên cần đạt trên 75%; tỷ lệ lên lớp thẳng đạt 67%; tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 86%. Trong năm học vừa qua, Trung tâm cũng đã liên kết đào tạo được 8 lớp hệ vừa học vừa làm gồm các ngành: luật, kế toán, sư phạm, quản lý đất đai và tiếng Anh.

Hoàng Thảo-Thế Anh