Triển khai tập huấn các chuyên đề phục vụ năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để chuẩn bị cho năm học 2019-2020, ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông đã tổ chức nhiều chương trình tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để ra.

Các học viên tham gia tập huấn

Tập huấn cho giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh cấp trung học phổ thông năm học 2019-2020

Thực hiện Kế hoạch số 569/KH-BGDĐT ngày 02/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng và an ninh các trường trung học phổ thông năm 2019, từ ngày 20-23/8/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy  môn giáo dục quốc phòng an ninh của các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh. Số lượng tham gia là 57 người.

Tập huấn dạy học môn Tiếng Anh trung học cơ sở giai đoạn 2017-2025

Ngày 23/8/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn dạy học môn Tiếng Anh trung học cơ sở giai đoạn 2017-2025 cho 105 cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh của các trường trung học cơ sở và trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh với các nội dung như: Phương pháp đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh theo hướng phát triển năng lực; Hướng dẫn giáo viên biết cách khai thác tài liệu bổ trợ trong quá trình giảng dạy Tiếng Anh trung học cơ sở.

Tập huấn xây dựng ngân hàng đề thi trực tuyến cho các trường trung học phổ thông năm học 2019-2020

Ngày 10/9/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Công ty TNHH phát triển Hương Việt đã tổ chức tập huấn hướng dẫn xây dựng ngân hàng đề thi trực tuyến cho các trường THPT năm học 2019-2020 cho 120 cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách công nghệ thông tin của các trường THPT, Phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh. Các học viên sẽ được tập huấn về cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm Intest; hướng dẫn cài đặt phần mềm, sao lưu cơ sở dữ liệu đã có; hướng dẫn xây dựng kho ngân hàng đề thi trực tuyến, cách thức tạo lập ngân hàng câu hỏi đạt chất lượng, cách thức thực hiện ma trận đề (tạo lập và sử dụng ma trận tổ hợp); cách thức tạo lập đè thi, đề kiểm tra (theo phương pháp tổ hợp, hoán vị); giới thiệu ứng dụng tổ chức thi trong phòng máy Lan.test và chấm thi tự dộng Mart.test…. nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong phần mềm quản lý ngân hàng đề thi trực tuyến Intest để tạo lập ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm dùng chung cho toàn tỉnh.

Tin, ảnh: Hải Yến