Trao đổi kinh nghiệm quản lý giáo dục với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều ngày 28/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông đã có buổi trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, về dự có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Công đoàn Ngành và các các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của hai Sở GDĐT. 

Aq

Toàn cảnh buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm

Hiện nay, ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, theo đó, ngành Giáo dục đã và đang tích cực phối hợp với các Sở, ngành, chính quyền địa phương cụ thể hoá và triển khai Nghị quyết một cách có hiệu quả, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của sự nghiệp giáo dục đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Trong quá trình đó, việc trao đổi và học tập những kinh nghiệm từ các Sở GDĐT là vô cùng quý báu, từ đó phân tích và đề ra những quyết sách, chương trình đổi mới quan trọng gắn với thực tiễn của địa phương.

Sau khi nghe Sở GDĐT Đắk Nông khái quát tình hình phát triển giáo dục của tỉnh từ ngày tách tỉnh cho đến nay và các tham luận về công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; việc triển khai dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN); hoạt động triển khai cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học…vv. Các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, trao đổi những vấn đề về giáo dục luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, đồng thời, trao đổi những nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện chủ trương giáo dục nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong việc củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo