Tổng kết năm học 2012- 2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013- 2014

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở Giáo dục – Đào tạo vừa tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2012- 2013 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2013- 2014.

Năm học 2012- 2013, sự nghiệp giáo dục đào tạo tỉnh tiếp tục phát triển; mạng lưới trường lớp, quy mô giáo dục từng bước ổn định; đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý được bổ sung, bồi dưỡng và ngày càng chuẩn hoá; chất lượng giáo dục đại trà có chuyển biến tích cực, giáo dục mũi nhọn được quan tâm. Các phong trào thi đua được hưởng ứng như: Cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo; thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khoẻ học sinh được đẩy mạnh. Năm học 2012- 2013, tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo toàn tỉnh đạt 82,05%; trẻ 5 tuổi đến trường đạt 97,59%; tỷ lệ học sinh bỏ học bậc tiểu học giảm 0,16% xuống còn 0,65%; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 96,83% và tỷ lệ tốt nghiệp bổ túc THPT đạt 64,75%.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Lệ biểu dương kết quả đạt được của ngành giáo dục đào tạo năm học 2012- 2013; đồng thời mong muốn trong năm học tới ngành tiếp tục phối hợp với chính quyền các cấp hoàn thiện xây dựng quy hoạch mạng lưới trường lớp; quan tâm đến nâng cao tỷ lệ học sinh mầm non được học bán trú và thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, nhất là ở bậc THPT.

H’Loan- Tấn Sáu