TỔ CHỨC TẬP HUẤN GIÁO VIÊN CỐT CÁN DẠY XÓA MÙ CHỮ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 26/10/2023, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Ngoại ngữ, Tin học tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn giáo viên cốt cán dạy xóa mù chữ. Về dự buổi tập huấn có Lãnh đạo Phòng giáo dục thường xuyên – Chính trị, tư tưởng và trên 80 đại biểu tham dự; trong đó có Lãnh đạo, Chuyên viên Phòng GDĐT; cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy công tác xóa mù chữ tham dự.

Thực hiện Công văn số 1987/SGDĐT-GDTXCTTT ngày 16/10/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn giáo viên cốt cán dạy xóa mù chữ, có thạc sĩ Vương Thị Thu Trúc, Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên – Chính trị, tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhấn mạnh: Thông tư số 33/2021/TT-BGD ĐT ngày 26/11/2023 ban hành Chương trình xóa mù chữ thay thế Quyết định số 13/2007/QĐ-BGDĐT nhằm mục đích giúp học viên hình thành và phát triển những phẩm chất năng lực chủ yếu về Tiếng Việt, Toán học, khoa học tự nhiên, công nghệ thông tin…

Đ/c Vương Thị Thu Trúc, Trưởng phòng GDTX-CTTT Sở GDĐT phát biểu hội nghị

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về dạy xóa mù chữ đồng chí yêu cầu: Sau đợt tập huấn quý thầy cô cần nắm được các nội dung cơ bản của Chương trình

  1. Giới thiệu mục tiêu, nội dung, yêu cầu cần đạt của Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1. Giới thiệu cấu trúc các bài học, các mạch nội dung, chủ đề học tập.
  2. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực. Một số phương pháp, kỹ năng dạy học đặc thù của môn học để phát triển về phẩm chất và năng lực cho học viên học Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1 phù hợp với đặc điểm từng môn học.
  3. Hướng dẫn thiết kế một số kế hoạch bài dạy và thực hành dạy học một số nội dung theo định hướng phát triển về phẩm chất và năng lực người học…

Trên cơ sở số liệu về các đối tượng mù chữ ở địa phương, các Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục làm tốt công tác huy động ra lớp; vận dụng các nguồn lực để tổ chức các lớp xóa mù chữ ở địa phương.

 

                                         Tin và ảnh: Nguyễn Đức Chính

                                         (Phòng giáo dục thường xuyên-Chính trị, tư tưởng)