Ngành Giáo dục triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2016-2017.

Lượt xem:


Ngày 28/2, Sở Giáo dục-Đào tạo tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2016-2017.