Thông báo về việc thu phí tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chi tiết xem file đính kèm: