Thông báo thăm dò xét “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở GDĐT có TB số 168/TB-SGDĐT ngày 15/12/2022 về các Nhà giáo đề nghị xét tặng dnah hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023 gồm các ông bà sau:

  1. Ông: Nguyễn Thanh Dũng, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo
  2. Bà: Phạm Thị Kim Phúc, giáo viên trường THPT Nguyễn Du
  3. Bà: Đặng Thị Thu Sương, giáo viên trường THPT Đắk Mil
  4. Ông: Hà Huy Thuyết, giáo viên trường THPT Đắk Mil

 

TB đính kèm, Sở GDĐT thông báo đến các đơn vị được biết và xin ý kiến rộng rãi các nhà giáo trên