Thông báo thăm dò các nhà giáo đề nghị xét danh hiệu NGƯT tỉnh năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk nông về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” tỉnh Đắk Nông năm 2023,

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” tỉnh Đắk Nông tổ chức thăm dò dư luận các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú của tỉnh gồm:

  1. Ông Nguyễn Thanh Dũng, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo;
  2. Bà Phạm Thị Viết, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Phú, huyện Cư Jút;
  3. Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Phan Chu Trinh, huyện Đắk R’Lấp;
  4. Bà Nguyễn Thị Hương, Giáo viên trường TH và THCS Lý Tự Trọng, huyện Tuy Đức;
  5. Bà Nguyễn Thị Thương, Giáo viên trường Tiểu học La Văn Cầu, huyện Tuy Đức;
  6. Bà Nguyễn Thị Sim, Giáo viên trường THvaf THCS Nguyễn Du, huyện Tuy Đức;
  7. Bà Nguyễn Thị Chung, Giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong, huyện Tuy Đức.

Chi tiết tóm tắt trích ngang (file kèm theo)