Thông báo Ngày 19 tháng 11 năm là Ngày Giáo dục Quốc phòng và An ninh Ngày Truyền thống Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Lượt xem:

Đọc bài viết

tải xuống