Thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chi tiết xem file bên dưới:

image_print