Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức (xét tuyển) các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chi tiết xem file đính kèm: