TẬP HUẤN VỀ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỌC VIÊN CHƯƠNG TRÌNH GDTX CẤP THPT

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 14/12/2022, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Ngoại ngữ, Tin học tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch dạy học và kiểm tra, đánh giá học viên Chương trình GDTX cấp THPT. Tham dự tập huấn có trên 70 người là cán bộ quản lý và giáo viên các trung tâm trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông; Công văn số 6351/BGDĐT-GDTX  ngày 30/11//2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 94/KH-SGDĐT ngày 09/12/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức tập huấn giáo viên cốt cán trung tâm GDNN-GDTX về hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học và kiểm tra, đánh giá học viên Chương trình GDTX cấp THPT.

đồng chí Vương Thị Thu Trúc, Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên – Chính trị, tư tưởng phát biểu tập huấn

Tại đợt tập huấn lần này, tập trung các nội dung cơ bản của việc xây dựng kế hoạch dạy học và kiểm tra, đánh giá học viên Chương trình GDTX cấp THPT về những điểm mới so với hiện hành. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đánh giá được năng lực của học viên, để từng bước định hướng và khắc phục những khó khăn trong việc giảng dạy của giáo viên. Phát biểu tại Lễ khai mạc tập huấn, đồng chí Vương Thị Thu Trúc, Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên –  Chính trị, tư tưởng nhấn mạnh và yêu cầu thủ trưởng các đơn vị sau đợt tập huấn cần thực hiện các nội dung trọng tâm.

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch môn học và kế hoạch bài học, việc lựa chọn nội dung và hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực; Vận dụng một số phương pháp, kỹ thuật dạy học đặc thù môn học để phát triển phẩm chất và năng lực cho học viên GDTX; Hướng dẫn xây dựng ma trận đề kiểm tra định kì theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học.

                                    Tin và ảnh: Đức Chính (Phòng GDTXCTTT)