TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông; Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 về Sửa đổi, bổ sung một số ddieuf của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đ/c Nguyễn Văn Toàn, GĐ Sở phát biểu chỉ đạo tại tập huấn

Ngày 23 tháng 4 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị – Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo. Tham dự Hội nghị gồm lãnh đạo, thư ký hội đồng 38 đơn vị là các trường THPT, PTDTNT có cấp THPT và Trung tâm GDN-GDTX các huyện, thành phố, Trung tâm NN-TH-GDTX tỉnh.

Tại Hội nghị tập huấn, sau khi các báo cáo viên triển khai Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021; Hướng dẫn công tác tuyển sinh ĐH, CĐ và Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thi, đăng ký dự thi… Lãnh đạo Sở GD&ĐT đã quán triệt một số lưu ý khắc phục những nội dung tồn tại năm 2020, triển khai thực hiện tốt trong năm 2021.

Tin, ảnh: Hải Yến, Phòng GDTrH-QLCL