TẬP HUẤN NĂNG CAO NĂNG LỰC RA ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ THEO THÔNG TƯ 22/2016/TT-BGDĐT

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để thực hiện tốt việc ra đề kiểm tra định kì đối với các môn học tại các thời điểm theo quy định trong Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT, ngày 13/01/2017, ngày 13/01, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ cho 64 học viên là CBQL, giáo viên cốt cán cấp tỉnh. Đồng chí Đỗ Thị Việt Hà, Phó Giám đốc Sở dự và khai mạc lớp tập huấn.

a2

Đ/c Đỗ Thị Việt Hà, PGĐ Sở khai mạc lớp tập huấn

Qua tập huấn, các CBQL, giáo viên cốt cán cấp tỉnh được nâng cao năng lực trong việc xây dựng đề kiểm tra định kì; nắm vững nguyên tắc, kỹ thuật, quy trình xây dựng ma trận đề kiểm tra định kì và được rèn luyện kĩ năng ra đề kiểm tra định kì theo ma trận; trang bị cho đội ngũ CBQL, giáo viên cốt cán các kĩ năng hỗ trợ cho CBQL, giáo viên tiểu học ở địa phương về thực hiện xây dựng ma trận đề kiểm tra định kì đối với các môn học.

a1

Toàn cảnh lớp tập huấn

Đề kiểm tra định kì phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức như sau:

– Mức 1: Nhận biết nhắc lại kiến thức, kĩ năng đã học.

– Mức 2: Hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân.

– Mức 3: Biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống.

– Mức 4: Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lí trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt.