Tập huấn nâng cao năng lực cho CBQL, giáo viên tiểu học về tài liệu giáo dục An toàn giao thông

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 15/4/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho CBQL, giáo viên tiểu học về tài liệu giáo dục An toàn giao thông dành cho học sinh tiểu học chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2020-2021 cho lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, giáo viên cốt cán các cơ sở giáo dục tiểu học. Chương trình tập huấn đã thu hút 60 người tham gia.

Đ/c Lê Bá Cường, Trưởng phòng GDTH-MN, phát biểu tại lớp tập huấn

Qua tập huấn, học viên có khả năng tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa về An toàn giao thông cho học sinh. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tổ chức tập huấn lại cho các cơ sở giáo dục của địa phương mình.

Tin, ảnh: Hải Yến, Phòng GDTH-MN