Tập huấn giáo dục kỹ năng sống trong một số môn ở Tiểu học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Từ ngày 26/7 đến ngày 27/07/2011, tại trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Gia Nghĩa, Phòng Giáo dục tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khoá tập huấn Giáo dục kỹ năng sống trong môn các môn học: Tiếng việt, Khoa học, Tự nhiên-Xã hội và Đạo đức học ở tiểu học cho 136 giáo viên cốt cán thuộc các huyện, thị xã trong toàn tỉnh. Thông qua lớp tập huấn, giáo viên cốt cán hiểu được những vấn đề cơ bản, cần thiết về kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học, hiểu được nội dung, phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học do mình phụ trách, có kĩ năng soạn bài và kĩ năng dạy bài giáo dục kỹ năng sống, chủ động, tự tin trong quá trình giáo dục kỹ năng sống cho HS.

 hinhth

Sau lớp tập huấn cấp tỉnh, các huyện, thị xã sẽ xây dựng kế hoạch tập huấn cấp huyện cho toàn thể cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học trong hè 2011, triển khai thực hiện Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh từ năm học 2011-2012.