Tập huấn công tác thống kê giáo dục, Chuyển đổi số và thủ tục hành chính

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 12,13,16,17,18/10/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn công tác thống kê kỳ đầu năm học 2023-2024, các thủ tục hành chính của ngành và Chuyển đổi số trong giáo dục tại Trung tâm GDTX-NNTH tỉnh. Tham dự lớp tập huấn có 198 đại biểu là Lãnh đạo và cán bộ phụ trách cơ sở giữ liệu ngành tại các cơ sở giáo dục các cấp học, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Phòng thuộc Sở. Tại lớp tập huấn, các đại biểu sẽ được tiếp thu cách kê khai đầy đủ các thông tin trong hồ sơ trường như: có sử dụng máy tính internet cho dạy học, có tổ chức dạy học trực tuyến, có điện, có nguồn nước sạch…; Kê khai đầy đủ thông tin về học sinh gồm: năm sinh, tình trạng lên lớp, lưu ban, bỏ học…; về đội ngũ gồm năm sinh, trình độ đào tạo, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; Kiểm tra, rà soát, đánh giá tính khớp đúng các tiêu chí theo mẫu biểu báo cáo thống kê trước khi nộp lên cấp trên.

Tài liệu kèm theo

1. Tai lieu CĐS