Tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý cốt cán các trường thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới trong năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm nâng cao năng lực quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trường phổ thông cho đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán để hỗ trợ đồng nghiệp phát triển năng lực quản trị trường học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Đồng thời, giúp cán bộ quản lý sau khi hoàn thành khóa tập huấn có đầy đủ kiến thức, kỹ năng để hướng dẫn đồng nghiệp trong nhà trường thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Ngày 20/10/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn nâng cao năng lực thiết kế bài giảng lồng ghép giáo dục giới tính tại Trung tâm giáo dục thường xuyên – Ngoại ngữ, tinh học tỉnh Đắk Nông. Thời gian diễn ra từ 20/10/2020 đến 22/10/2020. Tại lớp tập huấn các báo cáo viên đã cung cấp các nội dung về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và các yêu cầu, nhiệm vụ trong quản trị hoạt động dạy học, giáo dục ở trường THCS và THPT; Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục nhà trường THCS và THPT (Lập kế hoạch giáo dục nhà trường; tổ chức thực hiện kế hoạch; giám sát, đánh giá, điều chỉnh kế hoạch giáo dục trường THCS và THPT) và chỉ đạo tổ/nhóm chuyên môn thực hiện hoạt động dạy học và giáo dục trong trường THCS và THPT: xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục môn học/hoạt động giáo dục; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, giáo dục; đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục học sinh THCS và THPT.

Tin, ảnh: Hải Yến

image_print