SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng 28/2, Sở GDĐT đã tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2016-2017.

IMG_3196

Đ/c Nguyễn Văn Toàn, TUV, GĐ Sở trao cờ thi đua cho các đơn vị

Tính đến hết học kỳ 1, toàn tỉnh hiện có 374 cơ sở giáo dục với hơn 160.200 học sinh. Hầu hết các cơ sở giáo dục đã tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai nhiều giải pháp bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý. Nhờ đó, các bậc học đã từng bước hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Chất lượng các bậc học từng bước được nâng lên. Theo đó, bậc mầm non đã tổ chức ăn bán trú cho 25.664 trẻ, đạt tỷ lệ 72,1%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở nhà trẻ giảm còn 4,6%,  mẫu giáo giảm còn 7,5%. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân nhà trẻ giảm còn 4,5%,  mẫu giáo giảm còn 6,2%. Tỷ lệ huy động trẻ đến trường từ 3 đến 5 tuổi đạt 79%, riêng trẻ 5 tuổi đạt 98,5%. Chất lượng giáo dục bậc phổ thông từng bước được nâng lên. Bậc tiểu học có tỷ lệ học sinh đạt về phần năng lực chiếm trên 94%, về phẩm chất đạt trên 98%. Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt trên 99,4%, tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học đạt trên 92%. Bậc THCS có tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm khá và tốt đạt trên 97%, học sinh đạt học lực khá và giỏi chiếm trên 40%. Bậc THPT có tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt chiếm trên 95% và tỷ lệ học lực khá, giỏi đạt trên 40%. Toàn tỉnh hiện có 100 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 3 trường đạt mức độ 2.

IMG_3200

Tặng Giấy khen cho 4 HSG quốc gia 2017

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, toàn ngành vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục như tỷ lệ học sinh bỏ học ở một số địa phương còn cao. Chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số chưa có nhiều chuyển biến rõ nét. Trong học kỳ II, toàn ngành sẽ tiếp tục thực hiện hiện các nhiệm vụ trọng tâm ở từng bậc học, trong đó tập trung thực hiện tốt việc tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2017.

IMG_3205

Tặng giấy khen cho 4 giáo viên có học sinh đạt giải

Nhân dịp này,  GDĐT đã trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho 4 đơn vị trực thuộc và khen thưởng cho 4 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và 4 giáo viên và 4 tổ bộ môn tham gia bồi dưỡng có học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia 2016-2017.