Sở GDĐT tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng 27/9 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn – TUV, Giám đốc Sở GDĐT chủ trì Hội nghị.

 

Đ/c Nguyễn Văn Toàn – Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo, năm học 2017 – 2018 ngành giáo dục tỉnh Đắk Nông đã thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và đã đạt được những kết quả nổi bật. Nhìn chung, chất lượng giáo dục tiếp tục chuyển biến ở các cấp học; quy mô phát triển ổn định, cơ sở vật chất trường, lớp học cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy và học theo hướng kiên cố hóa; việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT đã có những chuyển biến tích cực.

Năm học 2017-2018, toàn tỉnh có 398 cơ sở giáo dục, trong đó: Giáo dục mầm non có 123 trường (96 trường công lập và 27 trường ngoài công lập), Tiểu học có 148 trường, THCS có 84 trường, THPT có 32 trường; 01 Trung tâm GDTX tỉnh, 01 Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học tỉnh, 01 Trung tâm Giáo dục học sinh dân tộc tỉnh, 01 Trung tâm Hỗ trợ giáo dục hoà nhập tỉnh và 07 Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện.

Giáo dục mầm non: Tiếp tục củng cố, mở rộng mạng lưới trường, lớp đảm bảo thực hiện chương trình GDMN, đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng PCGDMN cho trẻ 5 tuổi. Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đến lớp đạt 11,9% (2.533 trẻ), trẻ mẫu giáo đạt 83,4% (36.004 trẻ). Tỷ lệ trẻ mẫu giáo 5 tuổi đến trường đạt 99,4% (15.834 trẻ); tỷ lệ trẻ em 5 tuổi được học 02 buổi/ngày đạt 100% (15.834 trẻ), tỷ lệ trẻ 5 tuổi được tổ chức ăn bán trú đạt 100% (15.834 trẻ). Các đơn vị thực hiện tốt quy định về công tác y tế trong trường học, không để xảy ra tình trạng ngộ độc, mất an toàn trong trường học. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi nhà trẻ là 5,3%; mẫu giáo là 5,6%; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân nhà trẻ là 4,9%; mẫu giáo là 5,5%. Trẻ em khuyết tật được tạo điều kiện chăm sóc, giáo dục, Trung tâm hỗ trợ và Phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh đã hỗ trợ can thiệp trẻ khuyết tật và hỗ trợ chuyên môn về giáo dục trẻ khuyết tật tại các trường mầm non. Năm học 2017-2018, đã công nhận mới 06 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia nâng tổng số trường chuẩn lên 24 trường (có 01 trường đạt chuẩn mức độ 2

Giáo dục phổ thông: Năm học 2017-2018, toàn tỉnh có 42.015 học sinh tiểu học được học tiếng Anh, trong đó có 36.151 học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 được học tiếng Anh (đạt 75%); có 20.022 học sinh được học môn Tin học (đạt 29.43%). Việc tổ chức dạy học tiếng Anh ở cấp THCS và THPT tập trung hướng vào thực hành giao tiếp, chú trọng tổ chức các hoạt động khuyến khích học sinh sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp nhằm tăng cường các kỹ năng, nhất là kỹ năng nghe – nói. Chất lượng giáo dục toàn diện của giáo dục vùng dân tộc thiểu số đã được nâng lên và có nhiều chuyển biến tích cực: các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú đều tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe học sinh, hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giáo dục kỹ năng sống, hướng nghiệp, dạy nghề,… nhằm phát triển toàn diện cho học sinh dân tộc thiểu số; Tỷ lệ huy động học sinh dân tộc thiểu số trong độ tuổi ra lớp tăng, môi trường học tập ở trường phổ thông dân tộc bán trú đã giúp học sinh dân tộc thiểu số tiếp cận nhanh hơn với tiếng Việt; Đối với cấp tiểu học, Sở GDĐT đã chỉ đạo các địa phương và cơ sở giáo dục thực hiện kế hoạch triển khai đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, linh hoạt thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số đảm bảo cho học sinh đạt chuẩn năng lực tiếng Việt của mỗi khối lớp và của cấp học. Qua đó, tỷ lệ học sinh bỏ học các cấp giảm theo từng năm học. Cụ thể, năm học 2017-2018, cấp tiểu học giảm còn 0,14%; cấp THCS còn 0,53%; cấp THPT còn 0,59%. Chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, THCS tiếp tục được nâng lên. Năm học 2017-2018, đã công nhận mới 05 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia là 50 trường (có 02 trường đạt chuẩn mức độ 2); ở cấp THCS và THPT đã công nhận mới được 03 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường THCS đạt chuẩn quốc gia là 31 trường, THPT là 10 trường.

Giáo dục Thường xuyên – chuyên nghiệp: Toàn tỉnh có 08 trung tâm giáo dục thường xuyên; 71 trung tâm học tập cộng đồng và 22 trung tâm ngoại ngữ, tin học. Kết quả công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ: 8/8 huyện, thị xã duy trì bền vững kết quả Phổ cập Giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi; 8/8 huyện, thị xã đạt chuẩn Phổ cập Giáo dục Tiểu học mức mức độ 2; 8/8 huyện, thị xã đạt chuẩn Phổ cập Giáo dục Trung học cơ sở mức độ 1; 5/8 huyện đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 2, 3/8 huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1.

Tại Hội nghị, Sở GD&ĐT đã triển khai nhiệm vụ năm học 2018 -2019. Theo đó, ngành giáo dục tiếp tục chú trọng thực hiện hiệu quả chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện, chú trọng phát triển quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục; phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; thực hiện tự chủ tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính; tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; thu chi tài chính đầu năm học mới đảm bảo công khai minh bạch, thu đủ thu đúng các khoản thu theo quy định; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai dạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012 -2020, Kế hoạch về bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học đạt chuẩn theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên mầm non, phổ thông, GDTX trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi đối với học sinh diện chính sách học sinh vùng dân tộc thiểu số, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn…

 

Sở GD&ĐT trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các em học sinh đã đạt thành tích cao trong các cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia năm học 2017 – 2018

Nhân dịp này, Sở GD&ĐT đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các em học sinh đã đạt thành tích cao trong các cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia năm học 2017 – 2018.

VP. SGDĐT