Hà Văn Đại
Hà Văn Đại Phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính Trưởng phòng 0935239555, 0913411550 daihv.sgddt@daknong.gov.vn Thạc sĩ QLGD
Ngô Quốc Tiến
Ngô Quốc Tiến Phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính Phó Trưởng phòng 0905590066 tiennq.sgddt@daknong.gov.vn
Lê Hồng Thanh
Lê Hồng Thanh Phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính Phó Trưởng phòng 0972498989 thanhlh.sgddt@daknong.gov.vn Giúp cho Trưởng phòng công tác kế toán chi sự nghiệp của ngành; các gói thầu mua sắm; kế toán các công trình: THPT Lương Thế Vinh, THPT Phan Bội Châu; trường MN Hoa Cúc, thị xã Gia Nghĩa, trường MN Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Tuy Đức, trường MN Hoa Lan, huyện Đăk R’Lấp, công trình mở mới: DTNT tỉnh, DTNT Tuy Đức, DTNT Krông Nô, SC THPT Gia Nghĩa; hệ thống nước sạch các trường DTNT, Dự án THPT2, Chương trình giáo dục Miền núi. Thực hiện các báo cáo về lĩnh vực được phân công;
Phan Thanh Duyệt
Phan Thanh Duyệt Phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính Kế toán trưởng 0903530085 duyetpt.sgddt@daknong.gov.vn Kế toán trưởng là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán tại đơn vị, là người đảm trách, chỉ đạo chung bộ phận kế toán để tham mưu cho TP về tài chính, lập dự toán thu chi ngân sách hàng năm của ngành; tham gia với TP bảo vệ dự toán hằng năm tại Sở Tài chính. Giúp Trưởng phòng triển khai các văn bản của nhà nước về cơ chế, chính sách tài chính, kế toán, kiểm toán; tham mưu dự thảo tổng hợp quyết toán toàn ngành, tổng hợp các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh; công khai số liệu dự toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định; nhận hồ sơ và kiểm tra tính đúng đắn của các công trình trước khi giao cho kế toán thanh toán. Giúp Trưởng phòng công tác kế toán XDCB 03 công trình: trường PTDTNT Cư Jut, THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, trường PTDTNT Đăk Mil.
Phạm Văn Sin
Phạm Văn Sin Phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính Chuyên viên 0914194842 sinpv.sgddt@daknong.gov.vn Giúp cho Trưởng phòng lĩnh vực công tác kế hoạch giáo dục; mua sắm, xây dưng cơ bản của ngành; thống kê cơ sở vật chất, kế hoạch kiên cố hóa trường lớp; chương trình VSNS. Thực hiện các báo cáo theo lĩnh vực được giao; báo cáo định kỳ;
Tạ Thị Mạnh
Tạ Thị Mạnh Phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính Kế toán 0905226423 manhtt.sgddt@daknong.gov.vn Giúp cho Trưởng phòng công tác kế toán: Văn phòng Sở, Cử tuyển, đào tạo bồi dưỡng, chương trình VSNS; công trình: Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Hạ tầng và trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh , THPT Đăk Mil, THPT Trần Hưng Đạo; các công trình mở mới: THPT Nguyễn Tất Thành, THPT Quang Trung, SC THPT Trần Phú. Thực hiện các báo cáo về lĩnh vực được phân công;
Tạ Phương Huyền
Tạ Phương Huyền Phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính Thủ quỹ 0979181837 huyentp.sgddt@daknong.gov.vn Giúp cho Trưởng phòng lĩnh vực công tác hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; công tác thủ quỹ cơ quan; kế toán cho Đảng bộ Sở GDĐT. Phụ trách công văn thư của phòng; báo cáo về lĩnh vực được phân công.
Trần Thị Dương Phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính Chuyên viên 0905364884 duongtt.sgddt@daknong.gov.vn
Phan Thị Hằng Nga
Phan Thị Hằng Nga Phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính Chuyên viên 0907678909 ngapth.sgddt@daknong.gov.vn Giúp Trưởng phòng thực hiện nhiệm vụ: công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng; theo dõi biên chế của các đơn vị trực thuộc; số liệu về công chức, viên chức sự nghiệp giáo dục toàn tỉnh; tham mưu quy trình thực hiện việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp giáo dục và Văn phòng Sở theo quy định hiện hành; quy trình bổ nhiệm, bố trí; luân chuyển: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, vị trí công tác kế toán (thực hiện quy trình trước 90 ngày); chuyển xếp chức danh nghề nghiệp viên chức; thi, xét thăng hạng viên chức; quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; công chức, người lao động văn phòng Sở; theo dõi hoạt động cán bộ nguồn của tỉnh hiện đang công tác tại các đơn vị trực thuộc; Thực hiện các kế hoạch, báo cáo liên quan đến lĩnh vực về biên chế giáo dục, thực hiện các nghị quyết của Đảng, về công tác đào tạo, công tác liên quan đến cán bộ nữ, bình đẳng giới; quản lý nhà nước về thanh niên; thực hiện việc điều động nhân sự các cuộc thi. Thực hiện các báo cáo về lĩnh vực được phân công;