Lê Nhơn
Lê Nhơn Phòng Giáo dục Trung học - Quản lý chất lượng Trưởng phòng 0905206142 nhonl.sgdđt@daknong.gov.vn -Thạc sĩ QLGD; - Phụ trách chung tất cả công tác của phòng GDTrH-QLCL. - Xây dựng các chương trình, đề án và các văn bản khác về giáo dục trung học, Khảo thí kiểm định, Quản lý Chất lượng; tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục trung học, Khảo thí, Kiểm định và quản lý chất lượng được Nhà nước ban hành. - Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các địa phương bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên trung học theo định kỳ và thường xuyên. - Phối hợp với Thanh tra Sở thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, tổ chức thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện đổi mới chương trình và phương pháp dạy học thuộc giáo dục trung học, thực hiện công tác Khảo thí, Kiểm định và quản lý chất lượng. - Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp học.Thi tuyển sinh vào lớp 10, thi THPT quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia hằng năm. - Tham gia và theo dõi các hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến giáo dục trung học, Quản lý chất lượng.
Lưu Đình Tín
Lưu Đình Tín Phòng Giáo dục Trung học - Quản lý chất lượng Phó Trưởng phòng 0905568700 tinld.sgddt@daknong.gov.vn - Cử nhân Tiếng anh; - Lãnh đạo, điều hành và thực hiện các công việc chung của phòng GDTrH-QLCL trong trường hợp Trưởng phòng đi vắng hoặc được ủy quyền. - Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc cơ quan Sở, các địa phương giúp Giám đốc Sở xây dựng đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia thuộc giáo dục trung học trong tỉnh và đề án phát triển các loại hình trường, lớp, mô hình trường trọng điểm, trường năng khiếu, trường chuyên biệt thuộc giáo dục trung học và công tác phổ cập Giáo dục THCS - Phụ trách theo dõi và chỉ đạo dạy học các môn Anh Văn; phụ trách Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2020-2025”; Công nghệ thông tin, công tác đối ngoại; trang tin điện tử Phòng GDTrH- QLCL, Tham gia các kỳ thi tuyển sinh vào 10, thi THPT quốc gia, Thi học sinh giỏi quốc gia. - Tham gia công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; công tác đánh giá quản lý chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Nguyễn Đức Thạch
Nguyễn Đức Thạch Phòng Giáo dục Trung học - Quản lý chất lượng Phó Trưởng phòng 0935122447 thachnd.sgddt@daknong.gov.vn
Nguyễn Đức Hưng
Nguyễn Đức Hưng Phòng Giáo dục Trung học - Quản lý chất lượng Chuyên viên 0935402679 hungdn.sgddt@daknong.gov.vn - Cử nhân Vật lý; - Phụ trách công tác cơ sở vật chất thiết bị QLCL và quản lý kho tư liệu; - Phụ trách hoạt động Văn bằng chứng chỉ - Trực tiếp phụ trách các hoạt động lưu trữ hồ sơ: + Công tác kiểm định chất lượng giáo dục + Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Khảo thí, Kiểm định và Quản lý chất lượng
Nguyễn Thượng Minh
Nguyễn Thượng Minh Phòng Giáo dục Trung học - Quản lý chất lượng Chuyên viên 0985804336 minhnt.sgddt@daknong.gov.vn - Thạc sĩ Vật lý; - Theo dõi và quản lý việc thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của mọi loại hình trường, lớp thuộc giáo dục trung học; theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình về giáo dục trung học trong tỉnh qua từng thời kỳ và năm học. - Phụ trách cuộc thi KHKT, tổng kết sáng kiến kinh nghiệm của các cơ sở giáo dục trung học; tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học kỹ thuật về giáo dục trung học. Các chương trình phối hợp với sở KHCN. - Chỉ đạo dạy học môn Vật Lý, môn Công nghệ; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Vật Lý; Phụ trách theo dõi các loại học bổng, phối hợp hoạt động với Hội khuyến học. Phụ trách cập nhật số liệu hằng năm, Công tác quản lý Dạy thêm, học thêm. Phụ trách cuộc thi ViolimPic Toán; Vật Lý trên mạng Internet. -Xây dựng chương trình giáo dục hướng nghiệp - dạy nghề phổ thông; hướng dẫn, kiểm tra công tác lao động hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp trong các cơ sở giáo dục thuộc giáo dục trung học. Phụ trách công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.
Bùi Thị Yến Ly
Bùi Thị Yến Ly Phòng Giáo dục Trung học - Quản lý chất lượng Chuyên viên 0985551442 lybty.sgddt@daknong.gov.vn - Thạc sĩ Ngữ văn; Phụ trách công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia. Phụ trách chương trình vệ sinh nước sạch dựa trên kết quả đầu ra thuộc chương trình dự án của ngân hàng thế giới. Chương trình phối hợp của sở Y tế. - Đảm nhiệm công tác văn phòng, theo dõi công văn đi, công văn đến, tổng hợp báo cáo, ghi biên bản các cuộc họp của phòng. Báo cáo công tác tuần, báo cáo tháng, quí, năm. Giải quyêt chuyển trường nhập học. - Phụ trách chương trình dạy học và giáo dục của hệ thống các trường dân tộc nội trú trên toàn tỉnh. - Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ giúp Giám đốc Sở xây dựng và chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách và quy hoạch đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trung học; thành lập các Hội đồng tư vấn thuộc giáo dục trung học. Chủ trì giúp Giám đốc Sở chỉ đạo hoạt động của các Hội đồng bộ môn và các Hội đồng tư vấn khác thuộc giáo dục trung học.
Trần Thị Hải Yến
Trần Thị Hải Yến Phòng Giáo dục Trung học - Quản lý chất lượng Chuyên viên 0935923738 yentth.sgddt@daknong.gov.vn - Cử nhân Giáo dục Chính trị; Phụ trách việc tổ chức thực hiện môn GDCD trong chương trình Giáo dục phổ thông. - Phụ trách các chương trình lồng ghép giảng dạy phòng chống tham nhũng, giáo dục pháp luật…..và các chương trình tích hợp khác trong chương trình Giáo dục phổ thông. - Phụ trách chương trình giáo dục hòa nhập của học sinh khuyết tật bậc Trung học trên địa bàn tỉnh. - Thực hiện các chương trình phối hợp của Sở truyền thông, và chương trình truyền thông của phòng.
Lê Thị Tuyết
Lê Thị Tuyết Phòng Giáo dục Trung học - Quản lý chất lượng Chuyên viên 0917329284 tuyetlt.sgddt@daknong.gov.vn Sư phạm Ngữ văn